. . .

اس ام اس تبریک عید نوروز93

پیشاپیش می بوسمت  یکی این ور (‘; ‘ ) یکی اون ور( ‘ ;’) یادت باشه اولین روبوسی عیدو من کردم…پیشاپیش سال نومبارک.

trennlinie52 اس ام های عاشقانه تنهایی

متفاوت ترین سایت عاشقانه

trennlinie52 اس ام های عاشقانه تنهایی

فرارسیدن نوروز این میراث با ارزش ایرانیها را بعدا تبریک میگم الان زوده

trennlinie52 اس ام های عاشقانه تنهایی

آقا تا دیدو بازدید های نوروزی شروع نشده تکلیف ماچ ها رو روشن کنید ، بالاخره باید سه بار ببوسیم یا دوبار ؟

trennlinie52 اس ام های عاشقانه تنهایی

مزیت مجرد بودن اینکه شب عید به خاطر بی پولی ، شرمنده زن و بچه ات نمی شی !

trennlinie52 اس ام های عاشقانه تنهایی

سلام میشه ازت خواهش کنم سال تحویل بیای خونمون ؟

آخه سبزه خوشگل تر از تو پیدا نکردم !

trennlinie52 اس ام های عاشقانه تنهایی

چند سال و چند عید باید از عمر تو بگذره تا آدم بشی !؟

یک سال از عمرت گذشت، ولی باز تو همونی که بودی !

فرشته دوست داشتنی بهارمبارک !

trennlinie52 اس ام های عاشقانه تنهایی

ای کاش که هر لحظه بهاری باشی

هر روز پر از امیدواری باشی

هر ۳۶۵ روز امسال

سرگرم شمردن هزاری باشی!

trennlinie52 اس ام های عاشقانه تنهایی

بی اجازت دفتر  ۳۶۵ برگ جدیدتو دادم به خدا تا بهترین تقدیر رو برات نقاشی کنه

نوروز ۹۲ مبارک

trennlinie52 اس ام های عاشقانه تنهایی

یادت باشه:تعطیلات بزودی تموم میشه وبعدش سرکار رفتنه که انتظار تورو میکشه.

بازم ۱سال کار و خستگی!

(ستاد کوفت کردن تعطیلات نوروزی)

trennlinie52 اس ام های عاشقانه تنهایی

امروز ۲ نفر آدرس و شماره تلفنت رو ازم خواستن منم بهشون دادم

یکیشون خوشبختی و اون یکی سعادت

سال ۹۲ میان سراغت !

trennlinie52 اس ام های عاشقانه تنهایی

خواستم برات سبزه عید بفرستم گفتم شاید طاقت نیاری و تا عید بخوریش !!!

trennlinie52 اس ام های عاشقانه تنهایی

عید واقعی از آن کسی است که آخر سالش را جشن بگیرد نه اول سال را

نوروز ۹۲ بر شما مبارک . . .

trennlinie52 اس ام های عاشقانه تنهایی

با ارزوی ۱۲ ماه شادی ۵۲ هفته خنده ۳۶۵ روز سلامتی ۸۷۶۰ساعت عشق ۵۲۵۶۰۰دقیقه برکت ۳۱۵۳۰۰ثانیه دوستی سال نو پیشاپیش مبارک

trennlinie52 اس ام های عاشقانه تنهایی

عاقبت زمستون رفت و رو سیاهیش برای ما موند !

امضاء حاجی فیروز !!!

trennlinie52 اس ام های عاشقانه تنهایی

دنیا را برایتان شاد شاد و شادی را برایتان دنیا دنیا آرزو مندم

هر روزتان نوروز . . . سال ۹۲ مبارک

trennlinie52 اس ام های عاشقانه تنهایی

تو عید میوه ها گرون میشه ، قدر خودتو بدون گلابی !!!

trennlinie52 اس ام های عاشقانه تنهایی

شیشه می شکند و زندگی می گذرد.

نوروز می اید تا به ما بگوید تنها محبت ماندنی است

پس دوستت دارم چه شیشه باشم چه اسیر سرنوشت

نوروز ۹۲ مبارک

trennlinie52 اس ام های عاشقانه تنهایی

با تو از خاطره ها سرشارم.جشن نوروز تو را کم دارم

سال تحویل دلم می گیرد با تو تا اخر خط بیدارم . . .

trennlinie52 اس ام های عاشقانه تنهایی

لحظه ای که سال تحویل می شه

تنها لحظه ایه که بی منت به من لبخند می زنی

کاش هر ثانیه برای من سال تحویل باشه

تا لبخند همیشه مهمون لبهات بمونه

trennlinie52 اس ام های عاشقانه تنهایی

در این نوروز باستانی خیال امدنت را به اغوش خسته می کشم

trennlinie52 اس ام های عاشقانه تنهایی

بهار امسال بی تو برایم از پاییز غم انگیز تر است

نوروز مبارک

trennlinie52 اس ام های عاشقانه تنهایی

چه عجیب است رسم روزگار تویی که بهترین بهار را بریم

رقم زدی امسال با رفتنت بد ترین نوروز را تجربه میکنم

امید وارم شیرینی لحظهایت به اندازه تلخی لحظها هایم زیاد باشد

trennlinie52 اس ام های عاشقانه تنهایی

ستاره بختتان بالا
سپیده صبحتان تابناک
سایه عمرتان بلند
ساز زندگیتان کوک
سرزمین دلتان سبز
سال جدید مبارک

trennlinie52 اس ام های عاشقانه تنهایی

دلت شاد و لبت خندان بماند
برایت عمرجاویدان بماند
خدارا میدهم سوگند برعشق
هرآن خواهی برایت آن بماند
بپایت ثروتی افزون بریزد
که چشم دشمنت حیران بماند
تنت سالم سرایت سبز باشد
برایت زندگی آسان بماند
تمام فصل سالت عید باشد
چراغ خانه ات تابان بماند

trennlinie52 اس ام های عاشقانه تنهایی

هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز، نوروزتان امروز،

امروزتان دیروز، دیروزتان پیروز، پیروزتان هر روز، اسگول شدی امروز!

trennlinie52 اس ام های عاشقانه تنهایی

با توجه به گران شدن نرخ sms پیشاپیش نوروز ۹۳

تولدت ، تولدم ، پیوندتان و قدم نورسیده مبارک.نور به قبرت بباره !!

trennlinie52 اس ام های عاشقانه تنهایی

><(((>
><(((>
><(((>
من اولین کسی بودم که برای تو ماهی عید فرستادم.
سال نو مبارک

trennlinie52 اس ام های عاشقانه تنهایی

ساقیا آمدن عید مبارک بادت
وان مواعید که دادی مرواد از یادت
سال نو و نوروز باستانی مبارک

trennlinie52 اس ام های عاشقانه تنهایی

سایه حق
سلام عشق
سعادت روح
سلامت تن
سرمستی بهار
سکوت دعا
سرور جاودانه
این است هفت سین آریایی
نوروز مبارک

trennlinie52 اس ام های عاشقانه تنهایی

یک شاخه رز سفید تقدیم تو باد
رقصیدن شاخ بید تقدیم تو باد
تنها دل ساده ایست دارایی ما
آن هم شب عید تقدیم تو باد

trennlinie52 اس ام های عاشقانه تنهایی

مثل ماهی زنده
مثل سبزه زیبا
مثل سمنو شیرین
مثل سنبل خوشبو
مثل سیب خوش رنگ
و مثل سکه با ارزش باشید
سال نو مبارک

trennlinie52 اس ام های عاشقانه تنهایی

دنیا را برایتان شاد شاد
و شادی را برایتان دنیا دنیا آرزومندم
هر روزتان نوروز

trennlinie52 اس ام های عاشقانه تنهایی

سلامتی
سعادت
سیادت
سرور
سروری
سبزی
سرزندگی
هفت سین سفره زندگیتان باشد.
نوروز ۹۲ مبارک

trennlinie52 اس ام های عاشقانه تنهایی

با آرزوی
۱۲ ماه شادی،
۵۲ هفته پیروزی،
۳۶۵ روز سلامتی،
۸۷۶۰ ساعت عشق،
۵۲۵۶۰۰ دقیقه برکت،
۳۱۵۳۰۰۰ ثانیه دوستی.
سال نو مبارک باد

trennlinie52 اس ام های عاشقانه تنهایی

سال و مال و فال و حال و اصل و نسل و بخت و تخت
بادت اندر شهریاری برقرار و بر دوام
سال خرم، فال نیکو، مال وافر، حال خوش،
اصل ثابت، نسل باقی، تخت عالی، بخت رام
********سال نو مبارک********

trennlinie52 اس ام های عاشقانه تنهایی

><(((>
><(((>
><(((>
من اولین کسی بودم که برای تو ماهی عید فرستادم.
سال نو مبارک

trennlinie52 اس ام های عاشقانه تنهایی

بهار بهترین بهانه برای آغاز، وآغاز بهترین بهانه برای زیستن است
آغاز بهار بر شما مبارک

trennlinie52 اس ام های عاشقانه تنهایی

چند روز دیگه بهار میاد و همه‌چیز رو تازه می‌کنه، سال رو، ماه رو،
روزها رو، هوا رو، طبیعت رو، ولی فقط یک چیز کهنه میشه که به
همه اون تاز‌گی می‌ارزه، «دوستیمون»!

trennlinie52 اس ام های عاشقانه تنهایی

عاقبت زمستان رفت و رو سیاهیش برای ما موند
..

….
….
امضا
حاجی فیروز

trennlinie52 اس ام های عاشقانه تنهایی

سایه حق
سلام عشق
سعادت روح
سلامت تن
سرمستی بهار
سکوت دعا
سرور جاودانه
این است هفت سین آریایی
نوروز مبارک

trennlinie52 اس ام های عاشقانه تنهایی

بهار،نـیم بهار،ربـع بـهار، بهار را قسمت کردند؛بازارشان سکه شد!
دوست عزیز سبز ترین و همیشگی ترین بهار ها را برایت آرزو مندم

trennlinie52 اس ام های عاشقانه تنهایی

سلامتی
سعادت
سیادت
سرور
سروری
سبزی
سرزندگی
هفت سین سفره زندگیتان باشد.
نوروز مبارک

trennlinie52 اس ام های عاشقانه تنهایی

نزدیک عیده، توی خونه تکونیه دلت، مارو بیرون نکنی!!!

trennlinie52 اس ام های عاشقانه تنهایی

امروز ۲ نفر از من آدرس و شماره تلفن تو رو گرفتن که بیان پیشت
منم دادم. سال دیگه می یان سراغت
یکیشون خوشبختی بود
اون یکی هم موفقیت

trennlinie52 اس ام های عاشقانه تنهایی

یک شاخه رز سفید تقدیم تو باد
رقصیدن شاخ بید تقدیم تو باد
تنها دل ساده ایست دارایی ما
آن هم شب عید تقدیم تو باد

trennlinie52 اس ام های عاشقانه تنهایی

سلام، ببخشید این موقع شب بیدارت کردم.
.
.
خواستم یادآوری کنم: سال نو شده.
.
.
.
کم‌کم باید از خواب زمستونی بیدار بشی

trennlinie52 اس ام های عاشقانه تنهایی

ز کوی یار می آ ید نسیم باد نوروزی از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی . نوروز مبارک
با تبریک سال نو

trennlinie52 اس ام های عاشقانه تنهایی

یک شاخه رز سفید تقدیم تو باد
رقصیدن شاخ بید تقدیم تو باد
تنها دل ساده ایست دارایی ما
آن هم شب عید تقدیم تو باد

trennlinie52 اس ام های عاشقانه تنهایی

مثل ماهی زنده
مثل سبزه زیبا
مثل سمنو شیرین
مثل سنبل خوشبو
مثل سیب خوش رنگ
و مثل سکه با ارزش باشید
سال نو مبارک

trennlinie52 اس ام های عاشقانه تنهایی

سال و مال و فال و حال و اصل و نسل و بخت و تخت
بادت اندر شهریاری برقرار و بر دوام
سال خرم، فال نیکو، مال وافر، حال خوش،
اصل ثابت، نسل باقی، تخت عالی، بخت رام
******** سال نو مبارک ********

trennlinie52 اس ام های عاشقانه تنهایی

دنیا را برایتان شاد شاد
و شادی را برایتان دنیا دنیا آرزومندم
هر روزتان نوروز

trennlinie52 اس ام های عاشقانه تنهایی

http://www.copypastekon.ir/files/smiles/heart/11385.gif بازدید کننده گرامی شما میتوانید اس ام اس های زیبای خود را برای ما بفرستید

تا در سایت به اسم خودتان ثبت گردد و در قرعه کشی بزرگ لاور98 هم شرکت خواهید کرد

برای ارسال مطالب های زیبای خود با نام خود به ایمیل رسمی

lover98.org@gmail.com ارسال کنیدhttp://www.copypastekon.ir/files/smiles/heart/11385.gif

متفاوت ترین سایت عاشقانه

فرستادن دیدگاه