. . .

چقدر زیباست

چقدر زیباست با  عشقت قهر کنی و بهش دروغ بگی :

دیگه نمیخوامت . ازت بدم میاد

vunlyqc9a86sqqe9gdnp

. ازت خسته شدم

بعدش ازش بشنوی غلط کردی , چه بخوای چه نخوای مال منی …

فرستادن دیدگاه