. . .

قـــدره هـــمو بدونید

” بذار ببینم من ازش خبر نگیرم ازم خبر میگیره “
شروع تموم کات کردناس :)👆
تو رابطه‌هاتون آدم باشین، غرور واسه غریبه‌هاس
قـــدره هـــمو بدونید 💜

فرستادن دیدگاه