. . .

“شب مهتابی”

متفاوت ترین سایت عاشقانه

“شب مهتابی”

در یک شب مهتابی با چشمانی پر از شبنم

بر روی غبار جاده ها نوشتم”دوستت دارم”

“تو خواب بودی”

در خواب شیرین و حتی من آرزو کردم : ای کاش …

چشمان زیبای تو را میدیدم و تو دیدگان بی قرار مشتاق مرا…

فرستادن دیدگاه