. . .

خدا

‌اگه گدا دیدی هیچ وقت

تو دلت نگو راست میگه یا دروغ ؟!

بدم یاندم ؟! آدم خوبیه یا بدیه ؟!

چشماتو ببند و کمکش کن

تا وقتی رفتی گدایی پیش خدا

خدا هم ازت نپرسه …

فرستادن دیدگاه