. . .

تهران ، استانبول ، پاریس

تهران ، استانبول ، پاریس ، …

فرقی نمی‌ کند کجا باشی ،

bun_coat_fashion_girl_favim_com_698829

همه‌‌ ی شهرها

زشت و غم‌ انگیزند

به‌ وقتِ دلتنگی!

فرستادن دیدگاه